Většinou to ví obec, protože to nejspíš povolovala nebo jí to bylo oznámeno (zákon č. 114/1992 Sb.). Jestliže to neví, může se jednat o přestupek.  

Kontaktujte: