Chráněné rostliny rozčleněné do tří skupin na:

  • kriticky ohrožené

  • silně ohrožené

  • ohrožené

najdete ve vyhlášce MŽP ČR č.395/1992 Sb.