Ano. Ze zákona se ochrana nevztahuje na rostliny, které rostou přirozeně uvnitř jiných kultur a jsou-li poškozovány v souvislosti s běžným obhospodařováním. Pouze u druhů kriticky a silně ohrožených je nezbytné stanovisko orgánu ochrany přírody, který může uložit např. záchranný přenos rostlin.