Podle zákona č. 67/2001 Sb., o požární ochraně, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů. Dále platí zákaz spalování jakéhokoliv odpadu, tzn. i trávy a rostlinného odpadu kromě suchého dřeva, na území města (viz. vyhlášky měst a obcí). Nejprve zvažte možnost vlastního zásahu.

Volejte:

  • Hasiče, tel. 150

  • Městskou policii, tel. 156