Nejdříve se dotyčného zeptejte, zda má povolení k pěstování takových rostlin. Ze zákona č. 114/1992 Sb. je povinen prokázat povolený způsob jejich nabytí. Seznam chráněných druhů rostlin je uveden ve vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb..

Dostane-li se Vám záporné anebo vůbec žádné odpovědi, volejte:

Dotyčné osobě hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč (fyzická osoba) nebo 1 000 000 Kč (právnická osoba).