Hospodaří v nich:

  • Správa městských lesů Most 

Státní správu vykonává Odbor životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu