Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody. Jedná se o takový druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu.