Jedná se o přestupek podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Volejte:

  • Policii ČR, tel. 158.

Rovněž je zakázáno sbírat v lese semena stromů a keřů, jmelí a ochmet. Potřebujete k tomu povolení.