Bez povolení lze kácet jen v případě:  Je-li strom na pozemku, který je ve vlastnictví fyzické osoby, a obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm, kácení musí být provedeno v době vegetačního klidu.  Jde-li o přestárlé ovocné stromy kontaktujte:

V případě, že kácení není povoleno a je třeba okamžitý zásah, volejte:

  • Policii ČR, tel. 158  

  • Městskou policii, tel. 156.