Jde o přestupek podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích.

Volejte: