Není třeba povolení avšak v případě nutnosti okamžitého zásahu máte povinnost oznámit to do 15 dnů odboru ŽP KÚ Ústeckého kraje nebo MěÚ a dokázat, že skutečně hrozilo nebezpečí.