Obraťte se na ČIŽP, protože se jedná o porušování ustanovení zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle možností je třeba zajistit důkazní materiál (fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby).