Soudní znalec: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 10042 Praha 10

                          MUDr. KAREL LANDA, CSc.

Adresa:             Větrná čp.2715 400 12,  Ústí nad Labem

                          http://portal.justice.cz/uvod/justice.aspx