Tyto rostliny jsou v ČR nepůvodní. Křídlatky vytváří rozsáhlé porosty, které úplně potlačí původní vegetaci. Bolševník je na první pohled nenápadný svou velikostí. Bývá až 4 m vysoký, s purpurovými skvrnami, bílé květy má v okoličnatém složení, listy dosahují délky až 1,7 m. Bolševník způsobuje vážná kožní poranění nebo opakované a těžké dermatitidy.

V případě nálezu lokality bolševníku velkolepého kontaktujte:

ČIŽP - oddělení ochrany přírody

Odbor ŽP MěÚ