V případě, že se jedná o rostlinu chráněnou podle mezinárodních úmluv (CITES), podle místních zákonů nebo podle zákonů České republiky, je nutné žádat o povolení. Vydaná povolení musí být předložena při celní kontrole, popřípadě přiložena k přepravním listinám. Všechny živé exempláře, bez ohledu na to, zda jsou chráněny či nikoli, podléhají dále rostlinolékařským předpisům.

Povolení vydává:

  • MŽP, Vršovická 65, Praha 10, odbor mezinárodní ochrany biodiverzity, tel. 267 122 038