Pokud výčetní tloušťka dřeviny není větší než 80 cm, může být dřevina bez povolení pokácena. Po dohodě s odborem ŽP (lépe předejít případným stížnostem ze strany sousedů) lze kácet náletové dřeviny nejen v době vegetačního klidu.