Podrobnosti pro postup při kácení stromů a keřů stanovuje zákon ČNR č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.