Zásady ekologického zemědělství:

  • Nepoužívat umělá hnojiva a pesticidy
  • Dodržovat řádně agrotechnické nároky jednotlivých plodin
  • Hospodářská zvířata musí mít výběh
  • Co nejvíce využívat pastvu
  • Dodržovat další etologické podmínky uvedené v Metodickém pokynu pro ekologické zemědělství

    Metodický pokyn pro ekologické zemědělství č.j. 655/93-340 – vydalo Ministerstvo zemědělství ČR dne 22. června 1993 (novelizované 21. října 1998). Více informací o ekologickém zemědělství se můžete dozvědět zde.