Jsou to území přírodovědecky či esteticky velmi zajímavá nebo jedinečná, kde jsou stanoveny bližší podmínky pro ochranu. Dělí se na:

 • velkoplošná
  • Národní parky
  • Chráněné krajinné oblasti
  • Přírodní parky
 • maloplošná území
  • Národní přírodní rezervace
  • Přírodní rezervace
  • Národní přírodní památka
  • Přírodní památka
  • Přírodní parky
  • Chráněné stromy

  Maloplošná území mohou ležet uvnitř velkoplošných! Více informací o zvláště chráněných územích se dozvíte zde.