Při výskytu nákazy dřevin, kdy hrozí rozšíření choroby, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.