Nejšetrnějším způsobem sečení luk je kosení. Vzhledem k velkým rozlohám některých pozemků se nelze obejít bez mechanizace. Nejšetrnější je ruční kosení, nevytváří žádné zplodiny, vzniká minimální zhutnění půdy a dobré obrůstání. Nevýhody: pomalost, fyzická náročnost, požadavek na určitou schopnost nebo dovednost pracovníka.

Malá mechanizace
Je lépe používat sekačky s čtyřtaktem než s dvoutaktem kvůli lepšímu spalování. Dělí se na mechanizaci s protiběžnými kosami, s prstovými kosami, dále rotační bubnové sekačky, křovinořezy a traktorové sekačky.