Pozemkový spolek je účinnou formou ochrany přírody a krajiny. Je to dobrovolné sdružení vlastníků pozemků, kteří mají společný cíl a zájem. Členové se dobrovolně podrobují společným podmínkám.
Historie pozemkových spolků sahá až do první republiky, kdy vznikaly různé okrašlovací nebo zvelebovací spolky. Již v roce 1904 vznikl svaz spolků pro okrašlování a ochranu domoviny v Čechách, na Moravě a ve Slezku. Byla to jedna z prvních organizací připomínající svojí činností pozemkové spolky vznikající v dnešní době. I tehdy se uzavírali dlouhodobé smlouvy s vlastníky pozemků a stanovoval se určitý způsob péče o tyto pozemky.
Pozemkové spolky prostřednictvím spolupráce s majiteli, vlastnických nebo uživatelských práv či věcných břemen pečují o pozemky takovými způsoby, které je chrání z hlediska ochrany přírody či zachování krajiny a jejího rázu. Pozemkové spolky jsou nestátní neziskové organizace zapojené do ochrany přírody, krajiny a památek. Smyslem práce pozemkových spolků je chránit pozemky trvale a přímo, hospodařit na nich způsobem blízkým přírodě. Z toho vyplývá základní poslání: ochrana přírodního a kulturního dědictví, vlastní péče o svěřené pozemky a památky, vzdělávání a osvěta.
V současnosti svaz spolků koordinuje program Místo pro přírodu, jehož nositelem je z pověření ministerstva ŽP Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody, ta od roku 1999 registruje pozemkové spolky na území ČR.

Více o programu Místo pro přírodu se můžete dočíst zde.