Dobrý den, je jisté, že člověk s kladným vztahem k přírodě dá přednost přirozeně rostoucímu stromu, u nějž může obdivovat např. jeho mohutný vzrůst, zajímavé větvení, přirozené proměny v jednotlivých ročních obdobích... Někdy však strom nějakým způsobem brání bezpečnému provozu či dokonce ohrožuje zdraví lidí nebo nepřiměřeně stíní v obytných prostorách. Leckdy je lepší dát přednost tzv. řezu na babku neboli hlavovému řezu před úplným pokácením dřeviny. Při správně provedeném řezu se většinou o mnoho nesníží jeho životnost, horší situace nastává při řezu neodborném a nesprávném. Hlavový řez je velmi náročný technicky i finančně a pokud je na dřevině již jednou proveden, musí se opakovat každým rokem, v nejhorším případě alespoň jednou za 3 roky. Jinak dochází k bujnému růstu větví, k jejich přehuštění a následnému prosychání. Neošetřené větve se vlastní vahou odlamují a strom se tak stává velice nebezpečným.

Byť také preferuji přirozený růst stromů, musím konstatovat, že na přiložené fotografii se jedná o celkem správně provedený řez. Důvod zásahu samozřejmě neznám a nevím, byl-li opodstatnělý. V každém případě bude chybou, pokud se tento strom ponechá v současném stavu i v dalších letech a nebude se pokračovat v jeho dalším ošetřování správným prořezem.

I proto, aby se předcházelo těmto radikálním zásahům, je třeba vysazovat stromy s dostatečným rozmyslem na správná místa, vybírat pro výsadbu dřeviny i s ohledem na jejich budoucí vzrůst. Bude-li dodržováno toto pravidlo, pak se s takovýmito zásahy budeme setkávat jen ojediněle. Ještě bych chtěla upozornit, že v některých západoevropských zemích se podobným způsobem prořezávají aleje mohutných vzrostlých a dlouhověkých stromů - a má to také své kouzlo a často i opodstatnění (ve Francii např. takto řežou platany z důvodů houbové choroby, která se bez řezu šíří do celé dřeviny a ta následně usychá. Při provádění řezu se tak životnost stromu podstatně prodlužuje. Tato choroba napadá už i platany v České republice, takže je možné, že se s takovým radikálním řezem u vzrostlých stromořadí také co nevidět setkáme).

Nevím, budete-li s mou odpovědí spokojen. Zřejmě jste spíše chtěl slyšet kritiku na výše uvedený způsob řezu, ale mám-li být objektivní, musím odpovědět po pravdě.