Orgán ochrany přírody může uložit náhradní výsadbu ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy, současně může uložit i následnou péči o dřeviny. Pokud není nařízena náhradní výsadba, pak ten, kdo kácel z důvodu výstavby je povinen zaplatit odvod do rozpočtu města (obce).Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí ČR.