Na označení památných stromů se užívá malého státního znaku ČR. Jsou evidovány v ústředním seznamu, který můžete najít na internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny, další podrobnosti, včetně obrázků na   www.pamatnestromy.cz.