Tak jako ostatní dřeviny je zakázáno je poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Kromě toho: každý památný strom má ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná škodlivá činnost (např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace). Pokud takovouto činnost zaznamenáte, kontaktujte: