Pokud to bude na vašem pozemku, samozřejmě. Pouze se nesmí jednat např. o stromky, které jste si přinesli z lesa. V případě veřejného prostranství můžete jen za souhlasu odboru ŽP KÚ  nebo MěÚ a dalších organizací, které mají k danému pozemku vztah (vlastník, správce inženýrských sítí…) Je důležité si uvědomit, že v době výsadby je dřevina cca 1 m vysoká, ale za 20 – 30 let může dorůst do velkých rozměrů – volit vhodnou vzdálenost od budov, komunikací apod..Pokud vysadíte strom bez souhlasu např. před panelovým domem, nebudete pokutováni. Strom však bude bez náhrady odstraněn, brání-li např. výkopovým pracím.