Týrání zvířat v ČR je protizákonné a trestné od roku 1992, kdy vstoupil v platnost zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. a v trestním zákoníku přibyl § 203 Týrání zvířat. V akutních případech se ihned snažte trýznitelovi činy zastavit a kontaktujte:

  • Policii ČR, tel. 158  

  • Odbor ŽP KÚ Ústeckého kraje nebo MěÚ

  • Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská 38, 403 21  Ústí nad Labem - Brná

    telefon  : +420 475 501 011, +420 475 541 133, e-mail: kvsu@svscr.cz (elektronická podatelna)