Chov nebezpečných druhů zvířat podléhá (podle zákona č. 246/1992 Sb.) schválení Krajské veterinární správy. Vyřiďte si žádost. Seznam nebezpečných druhů zvířat je uveden ve vyhlášce MZe ČR č. 75/1996 Sb.