Jedná se o porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. Kompetenci zasahovat v takových případech má:

  • Myslivecká stráž (podle zákona č. 238/1999 Sb. o myslivosti)

  • Policie ČR, tel. 158.

Obraťte se na: