Zákon o rybářství (č. 102/1963 Sb.) ponechává rybářům značnou míru „samosprávy“. Obvykle takovéto informace považují za obchodní tajemství. V rámci ochrany jakosti povrchových vod by to zčásti mohl vědět Krajský úřad, alespoň pokud jde o přikrmování a hnojení (zákon č. 138/1976 Sb. a vyhláška č. 6/1977 Sb.). Vodohospodářské orgány vedou evidenci o vydaných povoleních, vyjádřeních apod. Do této evidence lze nahlížet po osvědčení oprávněného zájmu.