V žádném případě je nerušte, nedotýkejte se jich a nezavírejte jim vletové otvory obraťte se na: Českou společnost pro ochranu netopýrů Kališnická 4, 130 23 Praha 3, tel. 283 069 251 vyhledejte místní organizaci ČSOP.