V roce 2003 vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie č. 998/2003, které si klade za cíl usnadnit pohyb domácích zvířat a jejich majitelů v rámci Evropské unie. Jeho součástí jsou také pravidla pro vydávání zvířecích pasů. 

  Zvířecí pas bude v modrých deskách s nápisem Evropská unie, s tradičními žlutými hvězdičkami a s názvem domovského státu. Rozměry pasu budou 100 x 152 mm.

V pasu bude fotografie zvířete, údaje o majiteli, záznamy o očkováních (nejen těch vyžadovaných zákonem) a přepis dalších zdravotních údajů. Bude se používat angličtina a úřední jazyk státu, kde bude pas vydán. Pas bude obsahovat údaje o identifikaci zvířete pomocí čipu (tetování).

Nařízení se vztahuje na pohyb domácích zvířat pro neobchodní účely a na pravidla kontroly tohoto pohybu. Pokrývá pohyb jak mezi členskými státy Unie, tak vstup zvířat ze třetích zemí nebo jejich návrat ze třetích zemí.

Potřebujete mezinárodní očkovací průkaz (ne starší 1 rok, a ne mladší než 1 měsíc), který vystaví: Krajská veterinární správa.