Neradíme, riskujete! Informujte se předem v seznamu CITES o chráněných druzích zvířat a rostlin, jejichž dovoz do ČR je zakázán. Transport některých chráněných druhů zvířat, či výrobků není přes země EU dovolen (např.kabelky z krokodýlí kůže), při nákupu vyžadujte potvrzení o původu výrobku. Seznam chráněných druhů zvířat a rostlin získáte na:

Informace o chovu exotické zvěře vám poskytne: