Lze čekat zvýšený výskyt komárů především v těch oblastech, kde jsou s komáry pravidelně problémy. Jedná se především o komáry rodu Aedes, kteří kladou vajíčka na vlhký substrát na okraj různých periodických tůní, ale i tam, kde voda pravidelně kolísá, v zásadně však na břehy stojatých vod. Když voda tato místa zaplaví, z vajíček se líhnou larvičky, které se rozplavou, nicméně mají tendenci se držet spíš u břehu. Při povodních se zaplaví obvykle všechna vajíčka, která v dané oblasti jsou, tedy i tam, kde by se v případě suššího roku třeba voda vůbec nezvedla, což je taky důvod vyššího výskytu komárů po povodních. Nejlepší obrana je odčerpat všechny zbytky stojící vody, ale to je většinou nemožné, zejména různě na lukách a v lesích. Zatím zřejmě nejúčinnější a nejšetrnější preparáty proti komářím larvám jsou přípravky na bázi Bacillus thuringiensis var israelensis a Bacillus sphaericus, i když nejsou nejlevnější, které se aplikuji na vodní plochy. Ohledně konkrétních preparátů, které se u nás běžně používají k plošným postřikům, je dobré se informovat u firmy, která postřik provádí.

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost