Měli byste vědět, zda je nutné takový exemplář přihlásit k registraci. Některé druhy plazů, ptáků a savců chráněných úmluvou CITES totiž podléhají ze zákona č. 16/1997 Sb. povinné registraci, kterou provádějí krajské úřady na základě povoleného dovozu nebo doloženého odchovu. Pokud si chcete na vnitřním trhu zakoupit exemplář CITES, podléhající povinné registraci, kupujte pouze exemplář s platným originálním registračním listem. Údaje v něm zanesené musí souhlasit se zakoupeným exemplářem. Registrační list jste povinni v zákonné lhůtě předložit na místně příslušném krajském úřadě, kde je do něj zaznamenána přeregistrace. Registrační list spolu s dalšími doklady předkládáte, vyzve-li vás orgán ochrany přírody k prokázání původu exempláře. Doklady o koupi exemplářů CITES se doporučuje uschovat ve všech případech (i když se nejedná o druh podléhající povinné registraci). Seznamy druhů podléhající úmluvě CITES a druhů podléhajících povinné registraci jsou součástí prováděcího předpisu zákona č. 16/1997 sb.