… odstraňováním černých staveb (odpovědný je stavební úřad)
… udělováním výjimek a povolení (odpovědné jsou jiné orgány ochrany přírody - MŽP, kraje a obecní úřady)
… vydáváním povolení k dovozu či vývozu druhů chráněných úmluvou CITES (odpovědné je MŽP)
… posuzováním podmínek, ve kterých jsou přepravována či chována zvířata podle zákona 246/1992, na ochranu zvířat před týráním (odpovědná je veterinární správa
… přidělováním investic v rámci ekologických programů (odpovědná jsou MZe a MŽP)
… pokutováním zakázané činnosti ve zvláště chráněných územích (odpovědné jsou Správy CHKO a NP)
… rybářstvím (odpovědné jsou rybářské svazy a Mze; pokud rybář svou činností neporušuje zákon č. 114/1992.,- např. hubení a odlov zákonem chráněných ryb)
… myslivostí a zvířaty do přírody vysazovanými (odpovědné jsou myslivecké svazy a Mze; pokud svou činností myslivec neporušuje zákon č. 114/1992, např. odstřel zákonem chráněných zvířat)