Například chcete rekonstruovat komín a je na něm hnízdo čápa, chcete sekat obilí, ve kterém hnízdí moták pochop, chcete opravit sklep, ve kterém je zimní kolonie netopýrů, chcete letnit rybník, ve kterém se vyskytují škeble či raci, chcete postavit dům a na místě stavby se nachází mraveniště apod., je třeba se obrátit na odborníky, kteří mohou provádět záchranné transfery těchto (mnohdy chráněných) zvířat či řešit jinak situaci.

Kontaktujte: