Ze zákona č.115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy stát přebírá odpovědnost za některé zvláště chráněnými druhy a umožňuje náhradu jimi způsobených škod. V případě vydry lze poskytnout náhradu škodu způsobenou na rybách v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových chovech nebo pstružích farmách, pokud se vydra v době na místě vzniku škody prokazatelně vyskytuje. U rybochovných zařízení (kromě rybníků) je náhrada ztrát na rybách možná, pokud byly tyto v době vzniku škody oploceny. Škodu je nutné hlásit do 48 hodin od jejího zjištění na:

Pro poradu si můžete také obrátit na:

  • Český nadační fond pro vydru - P.O. box 53, Třeboň, tel. 333 722 088
  • AOPK ČR