Některé druhy plazů, ptáků, a savců chráněných úmluvou CITES podléhají ze zákona č. 16/1997 Sb. povinné registraci. Kupujte tedy pouze exemplář s platným originálním registračním listem. Doklady o koupi exemplářů CITES se doporučuje uschovat ve všech případech (i když se nejedná o druh podléhající povinné registraci). Seznamy druhů podléhající úmluvě CITES a druhů podléhající povinné registraci jsou součástí prováděného předpisu zákona č. 16/1997 Sb.

Registrační list jste povinni v zákonné lhůtě předložit na místě příslušném krajském úřadě, kde je do něj zaznamenaná přeregistrace.