Větší zvířata nechte na místě a ohlaste přesné místo nálezu některé ze stanic pro handicapované živočichy. Menší zvířata, u nichž nehrozí nebezpečí poranění,můžete odnést a poté nahlásit příslušné stanici. POZOR ale na tzv. opuštěná mláďata. Matka může být nablízku a vrátí se k nim, nedotýkejte se jich proto.