Přesto, že možnost, že se Vám něco podobného stane je mizivá, je dobré mít tyto rady na paměti.

  • otočte se čelem k psovi, aby jste viděli, kam Vás chce kousnout

  • použijte cokoli máte v ruce a dejte mezi sebe a psa (deštník, noviny…)

  • nemáte-li nic, nabídněte psovi k zakousnutí ruku

  • snažte se zabránit, aby Vás pes kousl do nohy (spadnete-li, pes Vám může pokousat obličej)

Nepouští-li se:

  • zařvěte na něj

  • volejte o pomoc

  • opřete se kolenem do jeho hrudi

  • udeřte jej do čenichu

Snažte si psa, jeho vlastníka nebo dům, odkud pes vyběhl, zapamatovat. Vyhledejte lékařskou pomoc a volejte:

  • Policii ČR, tel. 158