Rekultivace

Kontakt na specialisty

Tvorbou studií a koncepcí revitalizace posttěžební krajiny, komplexním mapováním výsypkových lokalit, tvorbou optimální metodiky rekultivace apod. se zabývá Odbor Technologické procesy a diagnostika Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Průvodce po rekultivacích na Mostecku

[ SHR ] [ Čepirožská výsypka ] [ Velebudická výsypka ][ Malé Březno ] [ Vrbenský ][ Lom Most ] [ Hornojiřetínská výsypka ] [ Růžodolská výsypka ][ Geomorfologicé jednotky ] [ Území před težbou ][ Rekultivace ] [ Fotogalerie rekultivace ] [ Fotogalerie - postup rekultivací ]

Vrbenský

Povrchovým lomem Vrbenský byla vytěžena uhelná sloj pod patou vrchu Ressl a tím došlo k likvidaci obce Třebušice i větší části obce Souš. Celé území zbytkové jámy bylo následně zasypáno vnitřní výsypkou lomu Vrbenský, po ukončení těžby pak výsypkou z lomu Jana Šverma. Soušská část se nazývá Matylda, Třebušická Saxonia. Vnější výsypka umístěná na severním svahu Resslu v oblasti Souše o výměře cca 22,00 ha byla zalesňována již od roku 1965 a dnes je součástí lesního půdního fondu. Rovněž na Třebušické straně vznikla vnější výsypka - Hořanská, která je zalesňována od roku 1967. V části zbytkové jámy oblasti Saxonia bylo vytvořeno odkaliště úpravny uhlí, které má životnost do roku 2020.

Postupně pak pokračovalo sypání vnitřní výsypky severním směrem k přeložené komunikace I/13 nadložním lomu Vrbenský, deficit hmot byl pak řešen zásypem z lomu DJŠ. Sypáním byla také tvarována jáma pro rekultivaci na vodní plochu v území koncipovaném jako příměstská rekreační oblast.

Zalesňování vnitřní výsypky bylo zahájeno v roce 1970, a to svahy nad městskou komunikací Most - Souš. Dnes je porost jako účelový les ve správě města Most.

Autodrom
Na 1.a 2. etáži je od roku 1983 v provozu areál autodromu, jehož výstavbě předcházela rozsáhlá technická rekultivace území. Speciální závodní okruh má délku 4 148 m, šířku 12 m a je opatřen bezpečnostními pásy. Na kryté i nekryté tribuny se vejde až 200 000 diváků.

Vodní nádrž
Stavba vodní nádrže byla zahájena v roce 1986 úpravou těsnících vrstev dna nádrže. Vodou byla nádrž napuštěna v roce 1992 z Nechranic přivaděčem a je touto vodou i každoročně dopouštěna. Vodní plocha o výměře 39,00 ha má průměrnou hloubku 3,5 - 4 m. Okolí nádrže s pláží a sadovými úpravami je upraveno pro koupání a provozování vodních sportů.

Zbývající plochy zájmového území bývalého dolu, kromě rezervních ploch pro dostavbu I/13, jsou zalesňovány zejména účelovými lesními porosty. Poslední rekultivace plochy o výměře 38,00 ha v oblasti Saxonia bude zahájena v roce 1998 sadovými úpravami. K již ukončeným rekultivacím tak přibude cca 135,00 ha lesa a 70,00 ha sadových úprav. Na území bývalého dolu Vrbenský je dnes patrné, že rekultivací byly úspěšně komplexně řešeny územní struktury a navráceny svým funkcím.

Zdroj: Průvodce po rekultivačních akcích, Báňské projekty Teplice