Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

AUTOVRAK
Autovrakem je podle definice ze zákona o odpadech každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem. Autovrak se podle zákona řadí mezi nebezpečné odpady, jelikož obsahuje součásti z různých druhů materiálů, které mohou být potenciálně ohrožující pro životní prostředí. Kromě plastů a kovů mají autovraky gumy, zbytky provozních kapalin, baterie apod. Pokud dosloužené vozidlo – autovrak ponecháme svému osudu na místě k tomu neurčeném, tzn. necháme-li stát tam, kam naposled dojelo, dochází k postupnému uvolňování látek, korozi a dalším chemickým reakcím, které mohou kontaminovat nejbližší prostředí, půdu a vodu.

Archiv ECM Díky současné legislativě je zajišťován systém zpětného odběru a ekologické likvidace cca u 580 legálních vrakovišť na území ČR. Majitel autovraku tak může předat vozidlo určené k likvidaci pouze osobě oprávněné k ekologické likvidaci, jiný způsob je řešen pod pokutou do výše až 20 000 Kč. Pro země EU, včetně ČR je v platnosti směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností a do roku 2015 je požadováno dosažení u autovraků celkového podílu recyklace 85% s materiálovým využitím 95%. V rámci podpory programu na ekologickou likvidaci autovraků přispělo částkou MŽP a Státní fond životního prostředí pro období 2013-2014 částkou ve výši 200 000 000 Kč. Cílem programu je podpora a likvidace, využití získaných druhotných surovin a odstranění starých ekologických zátěží.