Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

BIOLOGICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU
Jednotka kvality odpadové vody. Jde o rychlost, kterou se kyslík ztrácí ze vzorků vody; míra deoxidační schopnosti vody. Množství kyslíku, které je třeba k úplné oxidaci biologicky odbouratelných látek obsažených ve zkoumané vodě. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota BSK, tím je voda z hlediska rozpuštěných organických látek znečištěnější.