Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

BOTANIKA
Přírodní věda, součást biologie. Zkoumá květenu (flóru) v různých aspektech. Bývá členěna na anatomii a morfologii rostlin, systematiku a jsou z ní odvozeny četné další příbuzné obory jako fyziologie rostlin, geobotanika, ekologie rostlin, paleobotanika, fytogeografie aj.