Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

CeHO
CeHO neboli Centrum pro hospodaření s odpady je součástí Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Jeho posláním je zajišťování odborné činnosti a výzkumů v oblasti nakládání s odpady. Kromě toho se zaměřuje na vytváření aplikací a hodnocení metod pro nakládání s odpady, dále na tvorbu podpůrných mechanismů pro prosazování principů ochrany zdraví a životního prostředí v celém cyklu nakládání s odpady, zkoušení, hodnocení a charakterizaci odpadů, ověřování skutečných vlastností odpadů a sledování celého procesu nakládání s odpady, včetně prosazování prevence vzniku a minimalizace množství odpadů a jejich nebezpečných vlastností.

Archiv ECMRovněž připravuje návrhy změn legislativy v závislosti na vývoji odpadového hospodářství v EU i ČR, zpracovává podklady a návrhy pro normativní opatření a metodické pokyny. CeHO také spravuje a vytváří některé veřejně dostupné databáze, např. Databáze technologií úprav odpadů, Atlasy zařízení pro nakládání s odpady apod. V současnosti spolupracuje s podniky, jinými výzkumnými organizacemi a vysokými školami v souvislosti s přípravou návrhů projektů do vyhlašovaných veřejných soutěží.