Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ČHMÚ
Zkratka ČHMÚ je zkratkou pro název Českého hydrometeorologického ústavu, který je resortní organizací Ministerstva životního prostředí. Zabývá se zejména předpovědní a výstražnou službou a dalšími službami v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie, letecké meteorologie a také ochranou čistoty ovzduší. Vydává upozornění (např. na silný vítr), varuje obyvatele před povodněmi vyhlašováním stupňů povodňové aktivity (SPA), vyhlašuje smogové situace atd. Provádí také výzkum a modelování atmosféry a klimatu.

Historie vzniku ČHMÚ se váže ke vzniku československého státu v roce 1918. Československá meteorologická služba se institucionalizovala na rozhraní let 1919 a 1920 v Československém státním ústavu meteorologickém v Praze a navázala tak na činnost Ústředního ústavu pro meteorologii a geodynamiku ve Vídni a Zemský ústav pro meteorologii a zemský magnetismus v Budapešti. V roce 1954 se spojil původní meteorologický ústav s hydrologií a vznikl hydrometeorologický ústav. V roce 1967 byla v souvislosti s růstem významu ochrany životního prostředí začleněna do činnosti další oblast a to ochrana čistoty ovzduší. ČHMÚ zřizuje a provozuje měřicí sítě pro sledování kvalitativního a kvantitativního stavu atmosféry i hydrosféry.

Archiv ECMSleduje možné příčiny znečišťování nebo poškozování životního prostředí a zabývá se předpovědní i výstražnou službou počasí. Na území ČR má ČHMÚ 7 poboček: Ústí nad Labem, Praha, Hradec Králové, Ostrava, Brno, Plzeň a České Budějovice. ČHMÚ spolupracuje s mnoha mezinárodními organizacemi a institucemi (např. ICAO, UNEP, UNESCO).