Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

ČISTOTA VODY
Jedná se o obecný pojem, vyjadřující obsah cizích látek ve vodě. Skutečně chemicky čistou vodu H2O lze připravit pouze laboratorně. Čistotu vody je nutno posuzovat individuálně v závislosti na tom, k jakému účelu je voda využívána. Například pitná voda je díky svému obsahu minerálních látek vhodná pro pití, ale již se nehodí pro ředění analytických vzorků nebo chlazení pájecích pecí - v prvním případě může ovlivňovat výsledek analýzy, v druhém případě může docházet ke vzniku kotelního kamene.