Když se řekne...Když se řekne...

[Zpět]

Archiv ECM

DOBA ROZKLADU
Obecně je rozkladem označován proces dezintegrace hmoty vrcholící její přeměnou na jednoduché sloučeniny – vodu, oxid uhličitý, soli. Na dobu rozkladu mají vliv vlastnosti rozkládané látky a fyzikální, chemické a biologické faktory prostředí.

Archiv ECM Z tohoto důvodu se údaje o době rozkladu různých druhů odpadů z různých zdrojů liší. Lze ale říci, že nejrychleji se v přírodě rozkládají odpady označované jako biologicky rozložitelné (například těla rostlin a živočichů, papír, textil) a nejhůře výrobky z plastu a skla, které se dle některých zdrojů nerozloží dokonce nikdy. Mezi jednotlivými druhy plastových materiálů jsou také značné rozdíly v době rozkladu závisející předevšímna stavbě a struktuře polymerních vláken.